اجاره کاتر برش آسفالت

بهمن بایرامی: ۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴

کاتر اجاره ای برای برش آسفالت برش بتن های بدون میلگرد اجاره کاتر های دستی و تراکتور برش آسفالت پشت بام

بهمن بایرامی

تهران > اسلامشهر

۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴

Email

آدرس: کرج و حومه

تعداد بازدید: ۱۵۸۶

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۶

شناسه آگهی: ۹۱۱۴۳۳