چوب طبیعی در اسلامشهر

فروش آویسل میکرو کریستالین سلولز

میکرو کریستالین سلولز نامهای... سلولز از سلولز  چوب آلفا بوجود آمده و به عنوان... تقریبا نامحلول است. یک پلیمر  طبیعی که به صورت  طبیعی تشکیل شده است، شامل...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | پارسایی