چوب خشک در اسلامشهر

چگونه نهال را جا به جا کنیم؟

جا به جایی درخت جوان کار... سادگی انجام می‌شود. ولی اگر خیلی  خشک باشد قبل از کندن باید به... بعد از جذب اب ضروری 9. به  چوب بستن نهال اگر احتمال...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۱۶ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی