پرورش طوطی در اسلامشهر

جوجه شاه طوطی پرورش تهران

جوجه شاه  طوطی شاه تخم متولد بیست اسفند نودوسه پرورش سالن خودمه و درحال حاظر از پدر و مادرش تغذیه میشه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | ابوالفضل سپهری