نیاز به مونتاژ کار در اسلامشهر

استابلایزر 100کیلو یاسکاوا

تحقیقات انجام شده روی لوازم برقی نشان می دهد که ضعف و نوسانات برق شهر عامل خرابی و از  کار افتادگی وسایل برقی مخصوصا... variable transformer or variac  مونتاژ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۵ | مندس مقدم

اساتبلایزر یاسکاوا

مکانیزم عملکرد استابلایزر... variable transformer or variac  مونتاژ شده است. با افزایش یا کاهش... متصل می باشد ، به طوری که ولتاژ  نیاز برای شبکه را اضافه...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۰ | مهندس مقدم