فشار سنج آزمایشگاهی در اسلامشهر

انجام آزمایش‌های مکانیکی بنتونیت Bentonite

زمین کاو تنها  آزمایشگاهی است که توانایی انجام کلیه... غلظت آنرا تعیین می‌کنند و با غلظت  سنج مخصوص در 300 تا 600 دور ییلد... را سپس از فیلتر پرس تحت  فشار

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۰۵ | Zaminkav