فشار سنج آب در اسلامشهر

انجام آزمایش‌های مکانیکی بنتونیت Bentonite

زمین کاو تنها آزمایشگاهی... غلظت آنرا تعیین می‌کنند و با غلظت  سنج مخصوص در 300 تا 600 دور ییلد... این مخلوط را سپس از فیلتر پرس تحت  فشار گذرانده و حجم آب...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۴:۰۱ | Zaminkav