صادرات به عراق در اسلامشهر

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... فنی وهمسایگی با کشورهایی ترکیه ،  عراق ، و آذر بایجان ، و واردات دستگاههای خانگی از ترکیه و  صادرات دستگاههای جوجه کشی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۶ | گروه صنعتی اسکندری

بخاری و گرماساز هتل ها و مجالس عروسی

یک بخاری کارگاهی یا یک گرماساز... - مابین گلشن و باستان روبروی بانک  صادرات شعبه جمهوری گلشن ساختمان... در سر تاسر ایران و شمال  عراق و دریافت و جه هنگام تحویل...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۰ | گروه صنعتی اسکندری

سنسور کنترل رطوبت ایرانی و ژاپنی وکره ای و ایتالیا

شرکت اندیشه سبز فروشنده انواع... در سرتاسر خاک ایران و شمال  عراق و پرداخت وجه دستگاه هنگام... - مابین گلشن و باستان روبروی بانک  صادرات شعبه جمهوری گلشن ساختمان...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۴ | گروه صنعتی اسکندری

سنسور کنترل co2 سالن قارچ

به اطلاع کلیه علاقه مندان... در سرتاسر خاک ایران و شمال  عراق و پرداخت وجه دستگاه هنگام... - مابین گلشن و باستان روبروی بانک  صادرات شعبه جمهوری گلشن ساختمان...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۸ | گروه صنعتی اسکندری

سنسور کنترل دمای سالن قارچ

شرکت اندیشه سبز فروشنده انواع... در سرتاسر خاک ایران و شمال  عراق و پرداخت وجه دستگاه هنگام... - مابین گلشن و باستان روبروی بانک  صادرات شعبه جمهوری گلشن ساختمان...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر