دستگاه سنجش میزان صوت در اسلامشهر

لوکس متر – صوت سنج – سختی سنج

واردات و پخش لوازم اندازه... رطوبت سنج با قابلیت  سنجش حرارتst-615مدل ترمومتر... ولتاژ standard دستگاه  سنجش  میزان co مدل co-180 ترمومتر...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۵ | مهندس مقدم