اندازه گیری نور در اسلامشهر

پخش نور سنجEA30 باضمانت بهروز BTM

 نور سنج ea30 اندازه  گیری  نور 40,000fc ، 400,000 lux نمایش حداقل و حداکثر و کلید hold نمایش آنالوگ شرکت تجهیزات  اندازه  گیری وابزار دقیق بهروز...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | شرکت تجهیزات اندازه گیری وابزار دقیق بهروز