موتور سیکلت در اسلامشهر

موتور هندا پیشرو70

یک دستگاه پیشرو 70 مدل81 سیم کشی تازه تعمیر شده لاستیک عقب 40%و جلو50% از لحاظ موتوری دست نخورده سالمه سالم فقط رنگش قرمز بود که رنگشو سیاه زدم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | مهدی حسینی