تجهیزات آزمایشگاه بیوشیمی در اسلامشهر

فروش دستگاه اسپکتروفتومتر | قیمت دستگاه اسپکتروفتو

اسپکتروفتومتر , دو پرتوئی UV/Vis مدل 4802 ساخت یونیکو امریکا اسپکتروفتومتر , UV/Vis مدل 2100 ساخت یونیکو امریکا اسپکتروفتومتر, UV/Vis مدل 2150 سا...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | ویتا طب کوشا