تمدید رتبه پیمانکاری - ارتقاء و اخذ

ثبت نوین: ۰۹۱۲۱۰۸۱۹۶۵ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۶۸ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۵۰۳ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۷۰۳ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۱۶۸

تمدید رتبه پیمانکاری - اخذ رتبه پیمانکاری - ارتقاء رتبه پیمانکاری برخی از خدمات مجموعه ثبت نوین می توان به موارد زیر اشار کرد : _ اخذ رتبه پیمانکاری ( 5 الی 1 ) _ تمدید رتبه پیمانکاری ( 5 الی 1 ) Extended contracting Rating _ ثبت شرکت _ فروش رتبه پیمانکاری ( Sales Rank contracting ) تمامی پایه ها و رشته ها _ اخذ کارت بازرگانی ( Business Cards ) _ ثبت برند ( Brand Record ) و لوگو ( logo Record ) _ ارتقا رتبه پیمانکاری ( 5 الی 1 ) _ انواع تغییرات شرکت _ ثبت رتبه مراحل اخذ رتبه پیمانکاری تاسیسات آب ، برق ، راه ساختمان و نفت و گاز به شرح زیر می باشد : - دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت از انجمن های صنفی پیمانکاران - تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا ، مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی عمرانی محل ثبت شرکت باشد . - ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت ، اساسنامه ، تقاضانامه و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت - ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیئت مدیره شرکت شامل کپی از شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت - ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت همچنین در صورت درخواست جهت اخذ رتبه ا تا 4 انجام شود باید در کنار موارد بالا دو مورد زیر نیز رعایت شود : - ارائه کپی قراردادها و مفاصاحساب آنها - ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت ( رونوشت برابر اصل ) جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص تمدید رتبه پیمانکاری ، اخذ و ارتقاء رتبه پیمانکاری با ما تماس بگیرید .

ثبت نوین

تهران > اسلامشهر

۰۹۱۲۱۰۸۱۹۶۵ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۶۸ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۵۰۳ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۷۰۳ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۱۶۸

تعداد بازدید: ۳۱۸۳

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۴۷۲۲۱۵

تازه های ثبت و رتبه بندی شرکت ها در اسلامشهر

ثبت و تغییرات شرکتها

ارائه خدمات و مشاوره در زمینه امور ثبت و تغییرات کلیه شرکتها

اسلامشهر | هاشم وفائی