خدمات پزشکی در اسلامشهر

همکاری در ساختمان پزشکان یا واگذاری

جهت راه اندازی ساختمان پزشکان در موسی اباد اسلامشهر نیاز به پزشک میباشد همچنین تعدادی از اتاقهای ساختمان اماده واگذاری میباشد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | محمد ریاضی