بلدرچین در اسلامشهر

جوجه یک روزه بلدرچین

فروش جوجه یک روزه بلدرچین با سفارش قبلی 340 تومان بلدرچین مولد 2450 تومان تخم خوراکی بلدرچین بسته ای 1250 تخم نطفه دار بلدرچین 190 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مظفر زبردست