تراشه آسفالت کامیونی و تناژی - اسلامشهر

بهمن بایرامی: ۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴ - ۰۹۳۶۳۸۲۱۱۱۵

تهیه و پخش تراشه آسفالت در کرج و تهران گازوییل پاشی و غلطک کوبی روی تراشه آسفالت

بهمن بایرامی

تهران > اسلامشهر

۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴ - ۰۹۳۶۳۸۲۱۱۱۵

Email

آدرس: تهران کرج شهریار

تعداد بازدید: ۸۴۲

به روز رسانی: امروز ۰۰:۰۴

شناسه آگهی: ۹۸۰۷۳۴

تازه های آسفالت کاری در اسلامشهر