آسفالتکاری - آسفالت گرم و آسفالت سرد - اسلامشهر

امیر خان: ۰۹۱۲۷۶۵۷۴۶۸ - ۰۹۳۵۸۲۵۸۵۳۴

آسفالتکاری آسفالت گرم و آسفالت سرد آسفالت گرم برای فروش واجرای آن به صورت دستی ومکانیزه آسفالت سرد برای فروش واجرای آن به نحوه علی ایزوگام استاندارد برای اجرای آن برای پشت بام وغیره

امیر خان

تهران > اسلامشهر

۰۹۱۲۷۶۵۷۴۶۸ - ۰۹۳۵۸۲۵۸۵۳۴

Email

آدرس: اسلام شهر

تعداد بازدید: ۱۷۷

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۶۳۳۵۸

تازه های آسفالت کاری در اسلامشهر