تراشه آسفالت. زیرسازی . تراشه آسفالت . قیر پاشی

بهمن بایرامی: ۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴

آسفالتکاری و انجام امور آسفالتکاری آسفالت کاری در تهران آسفالت کاری و زیرسازی در کرج تهیه و پخش تراشه آسفالت زیرسازی تراشه آسفالت

بهمن بایرامی

تهران > اسلامشهر

۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵ - ۰۹۱۲۷۶۸۲۸۲۴

Email

تعداد بازدید: ۶۰۶

به روز رسانی: امروز ۰۱:۵۹

شناسه آگهی: ۱۲۰۲۶۰۶

تازه های آسفالت کاری در اسلامشهر