تصاویر مرتبط با قالب فلزی دست دوم ، اسکافلد دست دوم

اسکافلد

اسکافلد

لوله داربست

لوله داربست

نبشی

نبشی

قالب فلزی کارکرده

قالب فلزی کارکرده

سولجر

سولجر

بست داربست

بست داربست

قالب فلزی

قالب فلزی

قالب فلزی کارکرده

قالب فلزی کارکرده

قالب فلزی دست دوم ، اسکافلد دست دوم